Kontaktpersoner

Iva Parizkova

Iva Parizkova Ryggeståhl
Jur kand och JUDr
mobil +46 70-149 58 79
epostipr.juristbyra@gmail.com

Iva har lång erfarenhet inom både human- och affärsjuridik. Hon tog sin juristexamen år 1981 vid Masaryk University i Brno, Tjeckien.
År 1982 disputerade hon vid samma universitet och hon är juris doktor i kooperativ rätt.
År 1995 tog Iva sin juristexamen vid Lunds Universitet och samma år startade hon även IPR Juristbyrå.
Språk: svenska, tjeckiska (auktoriserad tolk), slovakiska, engelska, ryska och grundkunskaper i tyska.
Iva är verksam som ambassadör för kvinnors företagande.

Tatjana Wallenberg

Tatjana Wallenberg
Administratör
telefon +46 40 23 49 11

Tatjana avslutade ekonomihögskolan i Minsk och kompletterade sina studier i Sverige. Arbetar med bokföring och redovisning.