Rättsområden

IPR Juristbyrå är en fullservicebyrå. Bland våra tjänster arbetar vi ofta med nedan nämnda rättsområden.

Arbetsrätt

Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd och förhållandet mellan den anställde och fackförbundet. IPR Juristbyrå ger dig råd och biträder dig vid olika arbetsrättsliga frågor.

Arvsrätt

De arvsrättsliga reglerna bestämmer hur kvarlåtenskapen efter den avlidna personen ska fördelas. Här ryms regler om bland annat arv, testamente och olika frågor som kan uppkomma i samband med dödsboet.

Asyl- och migrationsrätt

Detta rättsområde handlar om de regler som handlar om rätten för en utländsk medborgare att vistas i Sverige. IPR Juristbyrå har stor erfarenhet inom asyl- och migrationsrätt och biträder dig gärna i ditt ärende.

Avtals- och köprätt

Till avtalsrätten hör främst regler om avtal och dess uppkomst samt vissa grundläggande regler om avtalets innehåll, förändring och upphörande.

Köprätten är den del av kontraktsrätten som handlar om köp. IPR Juristbyrå hjälper dig med allmän rådgivning om vilka lagar och regler det är som gäller samt biträder dig vid eventuella tvister.

Bolagsgsrätt

Bolagsrätt är den del av juridiken som reglerar vad som gäller för företag i olika situationer. IPR Juristbyrå hjälper dig med juridiska frågor som rör din affärsverksamhet.

Djurrätt

Jur. kand. Anette Cedergren har specialiserat sig på djurrätt.

Familjerätt

Detta rättsområde handlar om de regler som i någon mån berör och påverkar vårt dagliga liv avseende på familjen. Exempel såsom: samboende, äktenskap, äktenskapsskillnad, barn och föräldraskap, umgänge, underhål och, vårdnad.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott kan tingsrätten förordna ett målsägandebiträde dels för att vara ett stöd i rättsprocessen och dels för att tillvarata dina intressen i t.ex. skadeståndsfrågor. Om ett målsägandebiträde förordnas är det staten som betalar kostnaderna.

Skadestånd- och försäkringsrätt

Skadeståndsrätten handlar främst om att avgöra om det finns en rätt till ekonomisk ersättning vid skada, vem som ska betala denna och hur stor ersättningen ska vara. IPR Juristbyrå hjälper dig att få korrekt ersättning om du har drabbats av sak- eller personskada och hjälper dig även vid tvister med ditt försäkringsbolag.